Botulinum Toksin (Botox)

 

Behandling af dynamiske rynker med botulinum toksin (Botox)

Botulinum toksin er oprenset fra bakterier og har igennem 25 år været benyttet til behandling af bl.a. spastiske lammelser, udtalt svedtendens og til kosmetiske behandlinger. Med botulinum toksin kan man behandle de såkaldte dynamiske rynker, dvs. rynker der fremkommer ved muskelsammentrækninger i huden.

Metode

Botulinum toksin forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvorved musklen afslappes. Efter behandling med botulinum toksin bliver de muskler, som folder huden, fx i panden eller omkring øjnene forhindret i at trække sig sammen, og huden glattes ud. Følesansen i det behandlede område forbliver uændret. Det er muligt at kombinere behandlingen med botulinum toksin med laser, IPL eller ikke-permanente fillere.

Effekt af behandlingen

Oftest giver behandlingen en god og tydelig reduktion i de dynamiske rynker. Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængde toksin end andre for at få en effekt. Der vil være nogle få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt.

Behandlingen

Selve behandlingen foretages ved at indsprøjte små mængder botulinum toksin i de fine ansigts- eller halsmuskler med en meget tynd nål på udvalgte steder. Effekten indtræder efter 3-8 dage og forsvinder igen efter 3-6 måneder. Herefter kan behandlingen gentages. Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig, eller hvis der er uhensigtsmæssig asymmetri, kan der foretages en supplerende behandling efter ca. 2 uger.

Efter behandling

Efter behandlingen er det vigtigt ikke at massere eller trykke på det behandlede område de første 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede.

Forsigtighedsregler

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende kvinder, ved kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (botulinum toksin, humant albumin, laktose, natrium klorid), eller hvis man har visse sjældne neuromuskulære sygdomme (fx myasteni). Hvis man indtager medicin af typerne aminoglycosider (mod visse infektioner), penicillamin (mod visse bindevævssygdomme), quinin (mod uro i benene eller malaria), kalciumblokkere (fx mod forhøjet blodtryk, hjertesmerter eller hjerterytmeforstyrrelser) kan botulinum toksin effekten forstærkes.

Bivirkninger

Der kan optræde forbigående mindre gener i relation til injektionerne, så som let rødme, hævelse, blå mærker og kløe. Øvrige bivirkninger er sjældne. Nogle få oplever hovedpine de første par dage og meget sjældent ses kortvarige lette influenzalignende symptomer. Alvorlige allergiske reaktioner i form af anafylaktisk chok ses meget sjældent. Der er ikke rapporteret nogen kendte senfølger. Ved behandling af rynker i panden lige over øjenbrynene er der i få tilfælde hos kvinder set hængende øjenlåg, denne bivirkning svinder over få uger og kan i de sværeste tilfælde behandles med Iopidine øjendråber. Ved behandling i underansigtet kan de mimiske muskler omkring munden lammes, således at man ikke kan fløjte eller drikke med sugerør, og intensiv behandling i panden kan sænke i forvejen lavt siddende øjenbryn. Da virkningen af botulinum toksin aftager i løbet af 4-6 måneder vil de ovenfor nævnte bivirkninger svinde før eller siden indenfor denne periode.

Priser

Bekymringsrynke (glabella) + øjenløft, kvinder                                                         Kr. 2700
Bekymringsrynke (glabella), mænd                                                                     Kr. 2700
Pande + øjenløft, kvinder                                                                                           Kr. 2700
Pande, mænd                                                                                                             Kr. 2500
Øjenløft Kr. 900
Ved siden af øjnene (kragetæer)                                                                               Kr. 2300
Bekymringsrynke + øjenløft + pande + ved siden af øjne                                          Kr. 3900
Pande + øjenløft + ved siden af øjne                                                                         Kr. 3700
Bekymringsrynke + pande                                                                                        Kr. 3400
Bekymringsrynke + pande+ øjenløft                                                                          Kr. 3700
Bekymringsrynke + ved siden af øjne+ øjenløft                                                        Kr. 3700
Hals                 Kr. 3800
Under næsen (tandkødssmil)                                                                                    Kr. 1200

Priser er per behandling

I min klinik er formålet med botox behandling at reducere rynker og korrigere musklernes sammentrækning således at ansigtsstrukturerne løftes. Målet for behandlingen er et bevaret ansigtsudtryk og mimik kombineret med et løft og reduktion af de dynamiske rynker.