Priser

Pande+bekymringsrynke (glabella)+øjenbrynsløft 

2700 kr.

Pande  

2500 kr.

Øjenbrynsløft 

900 kr.

Ved siden af øjne (kragetæer) 

2300 kr.

Pande+glabella+øjenbrynsløft+kragetæer

3700 kr.

Hals

3800 kr.

Under næsen (tandkødssmil)    

1200 kr.

Klinikken er registreret og godkendt af Sundhesstyrelsen til at udføre kosmetiske behandlinger.

Registreringen kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

Behandling af dynamiske rynker med botulinum toksin (Botox)

Behandling med botox udføres af speciallæge, dr. med. Susanne Vissing.

I vores klinik er formålet med botox behandling at reducere rynker og korrigere musklernes sammentrækning således at ansigtsstrukturerne løftes. Målet for behandlingen er et bevaret ansigtsudtryk og mimik kombineret med et løft og reduktion af de dynamiske rynker.

For at sikre et optimalt resultat tilbyder vi kontrol 1-2 uger efter behandlingen således at der ved behov kan foretages små justeringer. Denne eventuelle supplerende behandling er gratis

Metode

Botulinum toksin er oprenset fra bakterier og har igennem mere end 30 år været benyttet til behandling af bl.a. spastiske lammelser, udtalt svedtendens og til kosmetiske behandlinger.

Med botulinum toksin kan man behandle de såkaldte dynamiske rynker, dvs. rynker der fremkommer ved muskelsammentrækninger i huden.

Botulinum toksin forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvorved musklen afslappes.

Efter behandling med botulinum toksin bliver de muskler, som folder huden, fx i panden eller omkring øjnene, forhindret i at trække sig sammen og huden glattes ud.

Følesansen i det behandlede område påvirkes ikke.

Det er muligt at kombinere behandlingen med botulinum toksin med laser, IPL eller ikke-permanente fillere.

Effekt af behandlingen

Oftest giver behandlingen en god og tydelig reduktion i de dynamiske rynker.

Effekten indtræder efter 3-8 dage og forsvinder igen efter 3-6 måneder. Herefter kan behandlingen gentages.

Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig, eller hvis der er uhensigtsmæssig asymmetri, kan der foretages en supplerende, justerende behandling efter ca. 2 uger.

Effekten kan variere fra person til person. Nogle skal have større mængde toksin end andre for at få en effekt.

Der vil være nogle få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt.

Behandlingen

Selve behandlingen foretages ved, at man på udvalgte steder med en meget tynd nål indsprøjter små mængder botulinum toksin i de fine ansigts- eller halsmuskler.

Efter behandling  

Efter behandlingen er det vigtigt ikke at massere eller at trykke på det behandlede område de første 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede.

Forsigtighedsregler

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende kvinder, ved kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (botulinum toksin, humant albumin, laktose, natrium succinate) eller hvis man har visse sjældne neuromuskulære sygdomme (fx myasteni).

Hvis man indtager medicin af typerne aminoglycosider (mod visse infektioner), penicillamin (mod visse bindevævssygdomme), quinine (mod uro i benene eller malaria), kalciumblokkere (fx mod forhøjet blodtryk, hjertesmerter eller hjerterytmeforstyrrelser) kan botulinum toksins effekt forstærkes. 

Bivirkninger

Der kan optræde forbigående mindre gener i relation til injektionerne, så som let rødme, hævelse, blå mærker eller kløe. Øvrige bivirkninger er sjældne. Nogle få oplever hovedpine de første par dage og meget sjældent ses kortvarige lette influenzalignende symptomer. Alvorlige allergiske reaktioner i form af anafylaktisk chok ses meget sjældent. Der er ikke rapporteret nogen kendte senfølger.

Ved behandling af rynker i panden lige over øjenbrynene, er der i få tilfælde hos kvinder set hængende øjenlåg. Denne bivirkning svinder over få uger og kan i de sværeste tilfælde behandles med Iopidine øjendråber. Ved behandling i underansigtet kan de mimiske muskler omkring munden påvirkes, således at man ikke kan fløjte eller drikke med sugerør, og intensiv behandling i panden kan sænke i forvejen lavt siddende øjenbryn. Da virkningen af botulinum toksin aftager i løbet af 4-6 måneder vil de ovenfor nævnte bivirkninger svinde indenfor denne periode.

Lov om betænkningstid og samtykke

Før du kan modtage en kosmetisk behandling, skal du afgive et mundtligt samtykke til behandlingen. Det forudsætter, at du forinden har modtaget såvel skriftlig som mundtlig information om behandlingen og har haft mulighed for at stille spørgsmål. Ved behandling med botulinum toksin skal der efter den mundtlige information være mindst 2 dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandlingen med mindre man tidligere har fået foretaget behandlingen i klinikken. 

Vi glæder os til at se dig

Du er velkommen til at medbringe en ven, veninde eller ægtefælle (bisidder) ved konsultationen. 

×