Klinikken er sommerferielukket i ugerne 29, 30, 31 & 32 - Du kan finde oplysninger om ventetider og ferie hos andre hudlæger på www.sundhed.dk.

MØD SUSANNE VISSING - INDEHAVER AF KLINIKKEN

Introduktion

Susanne Vissing er uddannet læge fra Københavns Universitet og speciallæge i dermatologi. Hun er dr. med. og hun har haft en længere forskningskarriere ved Københavns Universitet og  ved University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA.

Hun forsvarede sin disputats i 1997 og erhvervede den medicinske doktorgrad. Susanne Vissing har en bred klinisk uddannelse med ansættelser ved bl.a. Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Gentofte Sygehus. Derudover har hun en grundig uddannelse inden for den kosmetiske dermatologi, som altid har interesseret hende, og hvor ophold hos førende dermatologer i bl.a. Dallas har lagt grunden til en stor viden inden for dette felt.

Klinisk og videnskabelig uddannelse

Siden år 2000 har Susanne Vissing været praktiserende speciallæge og indehaver af dermatologisk speciallægeklinik i Hørsholm. I denne periode har hun tillige haft klinisk ophold og samarbejde med Professor ved kosmetisk dermatologisk klinik i Dallas, USA (Dermatology Center, Presbytarian Hospital) samt klinisk ophold ved dermatologisk afdeling på University of Texas, Southwestern Medical Center i Dallas, USA. 

I perioden 1994 til 2000 var Susanne Vissing ansat som læge ved de dermatologiske afdelinger på Rigshospitalet, Gentofte Sygehus og Bispebjerg Hospital. Hun var samtidig med dette ansat som lektor og eksaminator i dermatologi ved Københavns Universitet. Som afdelingslæge havde hun ansvar for laserafdelingen på dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

I år 1999 blev Susanne Vissing speciallæge i dermato-venerologi. 

I perioden 1991-1994 var Susanne Vissing ansat som reservelæge ved medicinske og kirurgiske afdelinger på Helsingør Sygehus og på Rigshospitalet.

I 1987 blev Susanne Vissing tildelt et forskningsstipendium, forskningsstudier blev udført ved University of Texas, Southwestern Medical Center i Dallas, USA, hvor Susanne Vissing arbejdede i 1½ år. Forskningsstudierne fortsatte efter hjemkomsten fra USA, hvor hun blev tildelt yderligere forskningsmidler, så hun kunne sætte et laboratorium op til studie af de sympatiske nervers aktivitet til hud. Laboratoriet blev etableret på August Krogh Instituttet, Københavns Universitet, hvor Susanne Vissing også underviste biologi- og humanbiologi studerende som lektor. 

1987 lægevidenskabelige embedseksamen fra Københavns Universitet.

Susanne Vissing er medlem af den europæiske (EADV) og den amerikanske (AAD) hudlægeorganisation og deltager hvert år i deres efteruddannelse. Susanne Vissing er desuden medlem af Dansk Dermatologisk Selskab, Danske Dermatovenerologers Organisation, Dansk kontaktdermatitisgruppe og IMCAS (international organisation for kosmetisk interesserede plastikkirurger og dermatologer)

Publikationer, forskning og undervisning

  • 52 publikationer i internationale videnskabelige tidsskrifter.
  • 36 abstracts ved internationale, videnskabelige møder.
  • 45 videnskabelige foredrag ved internationale videnskabelige møder

 

I 1997 forsvarede Susanne Vissing sin disputats med titlen: ”Differential activation of sympathetic discharge to skin and skeletal muscle in humans”, og erhvervede den medicinske doktorgrad ved Københavns Universitet.

Susanne Vissing har gennem de sidste 15 år hvert år i samarbejde med plastikkirurg Per Bjerregaard undervist i dermatologisk kirurgi ved internat kurser arrangeret af Lægeforeningen.

Susanne Vissing har desuden undervist ved talrige andre kurser arrangeret af nationale og internationale videnskabelige selskaber.

Susanne Vissing har gennem årene været reviewer ved medicinske tidsskrifter, bl.a. Journal of Applied Physiology, Journal of Physiology, European Journal of Applied Physiology og Ugeskrift for Læger.

Tillidshverv

Susanne Vissing har bestridt flere tillidshverv. Hun var i 1999-2001 medlem af bestyrelsen i Dansk Dermatologisk Selskab (DDS). I 1994-2001 medlem af bestyrelsen i Center for Muskelforskning, Rigshospitalet, finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. I 2005-2012 medlem af bestyrelsen i Danske Dermato-venerologers Organisation (DDO). 2005-2018 medlem af Dansk Kontaktdermatitis Gruppe. 2001-2006 repræsentant for praktiserende speciallæger i Rygdækningsudvalget i Frederiksborg Amt. 2005-2014 medlem af repræsentantskabet i FAPS (Foreningen af Praktiserende Speciallæger). Siden 2007 repræsentant for praktiserende dermatologer i Sundhedsfaglige råd for Region Hovedstaden. Siden 2006 medlem af Sundhedsstyrelsens ekspertudvalg vedr. kosmetiske behandlinger. 2017-2018 formand for DDS udvalg til udfærdigelse af kliniske guidelines for behandling af nævi og maligne melanoner (modermærker og modermærkekræft). 2017-2018 medlem af DDS udvalg til udfærdigelse af kliniske guidelines for behandling af spinocellulære carcinomer og basalcellecarcinomer (almindelig hudkræft). Siden 2016 medlem af DDS’s laserudvalg.

 

Klinikken er akkrediteret i Den Danske Kvalitetsmodel.