Priser

Armhuler

Begge armhuler, behandles i samme seance kr. 5600

Title

Add the content to appear when the content is expanded

Klinikken er registreret og godkendt af Sundhesstyrelsen til at udføre kosmetiske behandlinger.

Registreringen kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

Kraftig svedtendens i armhuler

Botulinum toksin til behandling af kraftig svedtendens i armhuler.

Botulinum toksin er udvundet af bakterien Clostridium Botulinum. Stoffet har igennem mange år været anvendt til behandling af spastiske muskler, spændingshovedpine, rynker og kraftig svedtendens i hænder og armhuler.

Når stoffet injiceres i områder med svedkirtler hæmmes sveddannelsen, idet Botulinum toksin forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerver og svedkirtler.

Før behandlingen

Det er vigtigt, at man ikke har anvendt deodorant i området, idet denne kan reducere svedtendensen og uhensigtsmæssigt sløre problemets størrelse.

Hårene i armhulerne skal ved behandlingen være nybarberede.

Hvordan behandles svedtendens?

For at undersøge hvor koncentrationen af aktive svedkirtler er størst, laves som regel en Minors-test (armhuler påsmøres jod og herefter drysses med kartoffelmel). Områder med kraftig svedtendens mørkfarves efter nogle minutter, og der injiceres Butolinum toxin i et netværk i huden i det mørkt farvede område.

Hvordan føles behandlingen?

Behandling af armhuler føles som små stik, men det kræver ikke bedøvelse.

Hvor lang tid holder behandlingen?

Effekten indtræder 5-10 dage efter behandlingen og holder normalt i ca. 5-8 måneder, hvorefter der kan gives genbehandling.

Hvem kan ikke behandles?

Gravide, ammende og personer med muskelsygdomme.

Lov om betænkningstid og samtykke

Før du kan modtage en kosmetisk behandling, skal du afgive et mundtligt samtykke til behandlingen. Det forudsætter, at du forinden har modtaget såvel skriftlig som mundtlig information om behandlingen og har haft mulighed for at stille spørgsmål. Ved behandling med botulinum toksin skal der efter den mundtlige information være mindst 2 dages betænkningstid, før man giver sit samtykke til behandlingen med mindre man tidligere har fået foretaget behandlingen i klinikken. 

Vi glæder os til at se dig

Du er velkommen til at medbringe en ven, veninde eller ægtefælle (bisidder) ved konsultationen. 

×