KARUDVIDELSER

Kan forekomme i ansigt og på kroppen, herunder særligt på bryst og på ben. Karudvidelser kan opstå enkeltvist eller være talrige. Mange små fine kar i huden kan fremstå som diffus rødme og give et rødmosset udseende.

Desuden kan der med alderen forekomme ”cherry spots” på især kroppen, der ses som røde, runde, forhøjede knopper.

RØDME OG KARUDVIDELSER (ANSIGT, HALS OG BRYST) 

Rødme af huden eller synlige røde og blå kar i huden kan behandles med laser eller IPL uafhængigt af deres årsag. Karforandringer kan enten opstå spontant, være led i forandringer efter solskader, være genetisk betinget, være led i hudsygdomme eller opstå som bivirkning til visse typer af medicin.

KAR PÅ BEN

Overfladiske røde og blå blodkar lokaliseret til benene kan behandles med skleroserende indsprøjtninger eller med laser. Hvilken metode vi vælger beslutter vi i samråd med dig ved forundersøgelsen. I visse tilfælde er den optimale behandling skleroserende indsprøjtninger og i andre tilfælde er det laser eller en kombination af de to behandlinger.

CHERRY SPOTS

Røde, runde, forhøjede knopper på kroppen kan behandles effektivt med YAG-laser.

×